AADR&M

associatie voor alternative dispute resolution en mediation

 

Mw. Ir. M. Kruit
Mr. P.P.J. Reinders
Ing. A.J. Wouters rm

 

Mediation: bemiddeling lost geschillen opInhoud

 

AADR&M is sinds kort nauw verbonden met:

zie: www.aaatrigon.eu

 


Informatie AADR&M

AADR&M

AADR&M is een samenwerkingsverband van drie mediators, waarvan er twee NMI gecertificeerd zijn,
die samen vanuit verschillende achtergronden ruime ervaring op diverse terreinen hebben.

AADR&M stelt zich tot taak het bieden van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van conflictoplossing aan personen en organisaties, rekening houdende met de belangen van alle betrokken partijen.

Kwaliteitsbewaking staat hierbij hoog in het vaandel. Dit krijgt onder andere inhoud
door onderlinge toetsing en voortdurende scholing

Partners
Partners in AADR&M zijn:

Mw. Ir. M. Kruit
Mr. P.P.J. Reinders
Ing. A.J. Wouters rm

De partners van AADR&M worden als mediator bij geschillen
ingeschakeld vanwege hun veelzijdige kennis en ervaring


Marieke Kruit (1951)

Na haar studie bedrijfskunde heeft Marieke Kruit gewerkt bij de overheid en in het bedrijfsleven, met name in de sectoren infrastructuur en personenvervoer.
Zij heeft ruime ervaring in algemeen management, veranderingsprocessen en beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken.
Zij is thans werkzaam als zelfstandig interim-manager.
Zij richt zich op het bij elkaar brengen van inhoudelijke en persoonlijke belangen via een creatieve en constructieve aanpak.
Binnen AADR
&M is zij het eerste aanspreekpunt voor de vakgebieden zakelijke en niet-commerciële dienstverlening, overheid, natuur, milieu en ruimtelijke ordening, collectieve arbeidszaken en medezeggenschap.

 

Paul Reinders (1952)

Na zijn rechtenstudie is Paul Reinders werkzaam geweest in het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg, waarbij hij een brede ervaring heeft opgebouwd in algemeen management, personeel en organisatie en juridische zaken.
Naast zijn werkzaamheden als mediator is hij ook actief als bedrijfsjurist en trainer-coach
Hij combineert een praktische, zakelijke aanpak met zorg voor de persoonlijke kant van zaken.
Binnen AADR
&M is hij het eerste aanspreekpunt voor de vakgebieden gezondheidszorg, onderwijs, verenigingen, individuele arbeidsrechtelijke aangelegenheden en geschillen in de privé-sfeer.
Hij is voorzitter van de Vereniging Mediators Limburg en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediators Vereniging.
Hij is NMI gecertificeerd mediator

Paul Reinders is sinds enige tijd ook werkzaam bij AAAtrigon, www.aaatrigon.eu

 

Bert Wouters (1946)

Na zijn studie chemische technologie is Bert Wouters werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Hij heeft een uitgebreide leidinggevende en strategische achtergrond in de profit sector en wordt gevraagd als coach voor managementteams en directies, met name tijdens veranderingstrajecten.
Hij richt zich op het creëren van ontplooiingsmogelijkheden van mensen en het optimaliseren van de werksfeer.
Hij ziet het als een uitdaging om weerstanden en tegenstellingen mee te helpen oplossen door ze bespreekbaar te maken.
Binnen AADR
&M is hij het eerste aanspreekpunt voor de vakgebieden handel en industrie, midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven, voedingsmiddelenindustrie, IT branche, samenwerkingsverbanden, bedrijfsopvolging en internationale geschillen.
Hij is NMI geregistreerdmediator

Bert Wouters is sinds enige tijd ook werkzaam bij AAAtrigon, www.aaatrigon.eu

Terug naar begin

Informatie Mediation

Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing.
Als twee of meer partijen er niet in slagen een geschil of verschil van mening
op te lossen kunnen ze de hulp van een mediator inroepen.
Het bijzondere van mediation is dat de partijen samen hun eigen oplossingen kiezen.
De mediator zorgt dat ze weer met elkaar in gesprek raken (want dat is meestal
het probleem als er eenmaal een conflict is) en dat ze op vrijwillige en vertrouwelijke basis samen oplossingen gaan zoeken waar ze het allebei mee eens zijn.
De verantwoordelijkheid voor die oplossingen ligt bij de partijen zelf,
de mediator helpt en stuurt het proces.

Bij andere manieren om geschillen op te lossen, zoals de rechter of arbitrage,
geven mensen de zaak uit handen en hebben weinig invloed op de uitkomst.
Dit is vaak toch niet de beste oplossing en bovendien is na afloop de relatie
er meestal niet beter op geworden.

Bij mediation is nu juist die relatie erg belangrijk, de werkwijze is toekomstgericht,
de mensen kunnen en willen weer met elkaar verder en de oplossingen kunnen
veel creatiever zijn dan alleen op basis van gelijk of ongelijk hebben.

Mediation is dus erg geschikt voor geschillen waarbij mensen met elkaar verder
willen of moeten, zoals bedrijven die al lang zaken met elkaar doen, goede klanten
van elkaar zijn en dat ook willen blijven, maar wel nu een probleem hebben
wat ze niet zomaar oplossen; of bij echtscheiding waarbij er voor de kinderen
goede afspraken gemaakt moeten worden (de ex-partners blijven tenslotte ouder);
of bij burenruzies, want mensen verhuizen natuurlijk toch niet zomaar.
Verder heeft mediation nog het voordeel dat het snel werkt en minder geld kost.

Hoe werkt mediation

De partijen die een geschil hebben en dit via mediation willen oplossen,
gaan vrijwillig het mediation-proces aan en verbinden zich tot geheimhouding.
Aan het begin van het proces sluiten de partijen en de mediator een
mediation-overeenkomst, waarin zij de afspraak vastleggen om te trachten
het geschil door mediation op te lossen conform het NMI Mediation Reglement.
Verder worden in deze overeenkomst een aantal praktische zaken geregeld.

Het mediation-proces zelf is informeel en flexibel. In het algemeen zullen
meerdere bijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten stimuleert
de mediator het overleg tussen de partijen en begeleidt hen bij het vinden van oplossingen.
De partijen zijn zelf actief en bepalen zelf hoe hun oplossing er uit ziet.
Zo nodig worden afspraken gemaakt dat partijen tussentijds zaken uitzoeken of voorbereiden.

Wanneer de mediation tot een oplossing heeft geleid dan wordt deze oplossing
door of via de mediator vastgelegd in een vaststellingovereenkomst die partijen
met elkaar sluiten.
Daarmee eindigt de mediation.

De Mediator

De mediator is degene die het proces van de mediation tussen de partijen verzorgt.
De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en is getraind in het leiden
en begeleiden van mediation-processen

Terug naar begin

Werkterreinen AADR&M

AADR&M helpt bij het oplossen van geschillen in verschillende sectoren en situaties;
mediation kan in beginsel immers bij elk geschil toegepast worden.
Om een indruk te krijgen:
mediation wordt toegepast binnen bedrijfsleven, overheid, dienstverlening en privé-situaties.
Het kan gaan over conflicten op het gebied van overeenkomsten, arbeidsaangelegenheden, milieuzaken, echtscheiding en gezondheidszorg.
Terug naar begin

Contactinformatie AADR&MMw. Ir. M. Kruit

Roozendaelseweg 2
5953 TN Reuvere-mail:
kruit@adrmediation.nl


tel. 077 4741823

fax 077 4746431
Mr. P.P.J. Reinders

Hurpescherweg 10
6281 NL Mechelene-mail:
reinders@adrmediation.nl


tel. 043 4551541
/ 0623735403
fax 0848716258
Ing. A.J. Wouters rm

Jonkheer Ruysstraat 89
6221 VS Maastricht
e-mail: wouters@adrmediation.nl


tel. 043 6090708
/06-53918338Terug naar begin

Commentaar en suggesties

Stuur ons een e-mail waarin u uw commentaar op deze pagina geeft en suggesties
hoe deze pagina kan worden verbeterd.

Terug naar begin

Links

 

 

Terug naar begin

copyright ©AADR&M
datum van laatste update: 21 juni 2011

 

 

 

 

AADR&M associatie voor alternative dispute resolution en mediation